Ποιες μπορούν να γίνουν δότριες ωαρίων;

Οι δότριες ωαρίων πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

– Γυναίκες ηλικίας 18–35 ετών
- Δεν παρουσιάζουν γεννητικά μεταδιδόμενα νοσήματα
- Με φυσιολογικό καρυότυπο (χρωμοσωμικός έλεγχος)
- Αρνητικές σε σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα: AIDS (HIV 1,2), Ηπατίτιδα τύπου Β και C, Σύφιλη
- Με φυσιολογικό αναπαραγωγικό σύστημα και
- Καλή φυσική και νοητική κατάσταση

Οι δότριες υποβάλλονται σε λεπτομερή έλεγχο που απαιτείται από την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/23/ES

…η δωρεά είναι ανώνυμη στην Τσέχικη Δημοκρατία

Σας ενδιαφέρει η θεραπεία της υπογονιμότητας;

Αφήστε στοιχεία επικοινωνίας κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Συμβουλευτική με ειδικό
Θα επικοινωνήσει μαζί σας ένας από τους ειδικούς μας.
Εγγυόμαστε την εμπιστευτικότητα
Οι πολιτικές μας δεν μας επιτρέπουν να εκμεταλλευτούμε τους αριθμούς σας. Αν δεν το επιθυμείτε, δεν χρειάζεται να αναφέρετε ούτε το όνομά σας.

για παράδειγμα: +420 123456

Ενδιαφέρομαι για την:


Διαδικτυακή πύλη ασθενών

Εικονική περιήγηση

Fertility pedia

.