Διαρκής παρακολούθηση (permanent monitoring) εμβρυακής ανάπτυξης με συνακόλουθη ψηφιακή ανάλυσή της

Αντικειμενική και μη παρεμβατική αξιολόγηση χαρακτηριστικών των εμβρύων

Η καταγραφή και η ανάλυση της δυναμικότητας της εμβρυακής ανάπτυξης ανοίγει νέους ορίζοντες στην καλλιέργεια και στην αξιολόγηση ανθρώπινων εμβρύων. Είναι μια μέθοδος συνεχούς παρακολούθησης της εμβρυακής ανάπτυξης που ελέγχεται από υπολογιστή.
Τα έμβρυα κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής τους ανάπτυξης δεν υφίστανται καμιά εξωτερική παρεμβολή λόγω ελέγχων και όλη η διαδικασία της παρακολούθησης γίνεται με κλειστή την πόρτα της θερμοκοιτίδας. Η ανάλυση πραγματοποιείται από τις ψηφιακές καταγραφές που ελήφθησαν.

Δείτε περισσότερα…
http://www.youtube.com/…HlinkaDaniel#…

Εκτίμηση Κυτταρικής Διαίρεσης των Εμβρύων – Embryo Cleavage Rating (ECR)- βασισμένη στη διαρκή παρακολούθηση vs Μεταφορά Βλαστοκύστης.

Η μέτρηση των κυτταρικών κύκλων στις αρχικές φάσεις της ανάπτυξης του ανθρώπινου εμβρύου έδειξε ισχυρή συσχέτιση του χρόνου του κυτταρικού κύκλου και του συγχρονισμού της κυτταρικής διαίρεσης με τα αποτελέσματα του τεστ εγκυμοσύνης. Αυτή η αντικειμενική εκτίμηση της ποιότητας των εμβρύων επιτρέπει τον εντοπισμό των καλύτερων από αυτά μέσα στις πρώτες 2–3 ημέρες της in-vitro καλλιέργειάς τους και έτσι μπορεί να αποφευχθεί η πιθανή αρνητική επίδραση των in-vitro συνθηκών κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας της βλαστοκύστης.

Σας ενδιαφέρει η θεραπεία της υπογονιμότητας;

Αφήστε στοιχεία επικοινωνίας κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Συμβουλευτική με ειδικό
Θα επικοινωνήσει μαζί σας ένας από τους ειδικούς μας.
Εγγυόμαστε την εμπιστευτικότητα
Οι πολιτικές μας δεν μας επιτρέπουν να εκμεταλλευτούμε τους αριθμούς σας. Αν δεν το επιθυμείτε, δεν χρειάζεται να αναφέρετε ούτε το όνομά σας.

για παράδειγμα: +420 123456

Ενδιαφέρομαι για την:


Διαδικτυακή πύλη ασθενών

Εικονική περιήγηση

Fertility pedia

.