Η μέθοδος PICSI βελτιώνει τα ποσοστά εγκυμοσύνης και μειώνει τον αριθμό των IVF αποβολών

Με τη μέθοδο ICSI, ένα μεμονωμένο σπερματοζωάριο επιλέγεται και εισάγεται σε ωοκύτταρο. Μέχρι τώρα, μόνη τεχνική που διέθετε ο εμβρυολόγος για να επιλέξει το σπερματοζωάριο ήταν η οπτική παρατήρηση. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο PICSI ήμαστε σε θέση να καθορίζουμε την επιλογή του σπερματοζωαρίου με τον ίδιο σχεδόν τρόπο που συμβαίνει στο φυσικό περιβάλλον.

Στη μέθοδος PICSI χρησιμοποιούνται μόνο εκείνα τα σπερματοζωάρια τα οποία είναι ειδικά επιλεγμένα με την ένωση στο hyaluronan hydrogel. Το hyaluronan είναι βιοπολυμερές που στο φυσικό περιβάλλον βρίσκεται στην ουσία που περιβάλει το ωάριο και συμβάλει στην ένωση ωαρίου-σπερματοζωαρίου.

Αυτό σημαίνει ότι για τη γονιμοποίηση χρησιμοποιούνται μόνο εκείνα τα σπερματοζωάρια που έχουν την ικανότητα ένωσης με το σύμπλεγμα ωοκυττάρων. Αυτήν την ικανότητα παρουσιάζουν μόνο ώριμα σπερματοζωάρια στα οποία αποδείχτηκε σημαντικότερα χαμηλότερη εμφάνιση χρωμοσωματικών ανωμαλιών.

Σύσταση του PFC:

…την μέθοδο PICSI τη θεωρούμε πιο φυσιολογική και πιο αποτελεσματική μέθοδο γονιμοποίησης σε σχέση με την ICSI επειδή για τη γονιμοποίηση επιλέγονται σπερματοζωάρια ικανά για την ένωση με το σύμπλεγμα ωοκυττάρων δηλ. μόνο ώριμα σπερματοζωάρια…

Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους αλλά αναμφίβολα συνιστάται στις εξής περιπτώσεις:

  1. – προηγούμενες αποτυχίες ή χαμηλή γονιμοποίηση και μετά τη μέθοδο ICSI
  2. – κακή ποιότητα εμβρύων ή διακοπή της ανάπτυξής του
  3. – επαναλαμβανόμενες αποβολές

Σας ενδιαφέρει η θεραπεία της υπογονιμότητας;

Αφήστε στοιχεία επικοινωνίας κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Συμβουλευτική με ειδικό
Θα επικοινωνήσει μαζί σας ένας από τους ειδικούς μας.
Εγγυόμαστε την εμπιστευτικότητα
Οι πολιτικές μας δεν μας επιτρέπουν να εκμεταλλευτούμε τους αριθμούς σας. Αν δεν το επιθυμείτε, δεν χρειάζεται να αναφέρετε ούτε το όνομά σας.

για παράδειγμα: +420 123456

Ενδιαφέρομαι για την:


Διαδικτυακή πύλη ασθενών

Εικονική περιήγηση

Fertility pedia

.