PICSI - modifikacija ICSI metode

PICSI je modifikacija mikromanipulacione ICSI oplodnje pomoću koje su za oplodnju upotrebljeni isključivo spermatozoidi koji se specifično selektuju vezivanjem na gel hialuronan. Hialuronan je biopolimer koji se prirodno javlja u substanci koja okružuje jajnu ćeliju i učestvuje u procesu vezivanja jajne ćelije i spermatozoida. To znači da se za oplodnju upotrebljavaju isključivo spermatozoidi koji su sposobni za specifično vezivanje na omotaču jajne ćelije. Ovu sposobnost imaju jedino zreli spermatozoidi kod kojih je dokazana izrazito niža pojava hromozomalnih anomalija.

Preporuka Prague Fertility Centra
metodu PICSI smatramo za biološki prirodniju i efektivniju formu oplodnje u odnosu na ICSI metodu. PICSI spaja na jednoj strani prednosti spontane fertilizacije, kod koje jajnu ćeliju oplodi isključivo zreli spermatozoid, i s druge strane fertilizaciju pomoću ICSI metode, kojom se spermatozoid kontrolisano aplikuje direktno u jajnu ćeliju…

Ova metoda je prihvatljiva u svim situacijama. Peporučljiva je svakako kod sledećih indikacija:

  • kod prethodnog neuspjeha spontane fertilizacije, tj. kod niske spontane fertilizacije, kao i kod niske fertilizacijei posle ICSI metode
  • u slučaju lošeg kvaliteta embriona, tj. kod zaustavljanja u njihovom razvoju
  • kod ponovljenih pobačaja

Zainteresovani ste za konsultaciju sa stručnim licem?

Ostavite nam kontakt i mi ćemo vam se javiti.

Konsultacije na vašem jeziku
Kontaktiraće vas jedan od naših stručnjaka..
Garantujemo diskreciju
Naši principi ne dozvoljavaju da vaši brojevi budu zloupotrebljeni. Ukoliko ne želite, ne morate napisati vaše ime.

Unesite broj u medjunarodnom formatu, primer: +382111222333

Zanima me:


Pacijentski portal

Virtualni obilazak

Fertility pedia

.